Estonia Latvia Lithuania Poland Netherlands Kazakhstan Germany Georgia Corporate

Laevade agenteerimine

CF&S Estonia osutab laevade agenteerimisteenuseid Eesti Vabariigi sadamates. Teenindame kõiki olemasolevaid laevatüüpe: kuivlasti-, ro-ro-, sõja-, eriotstarbelised-, liini-, kruiisi- ja reisilaevad, tankerid, puksiirid/pargased ning jahid.

CF&S Estonia AS  on ülemaailmse agenteerimisfirmade võrgustiku Multiport Agency Network esindaja Eestis. Oleme laevaliinide Viking Line, Mannlines ja Baltic Line volitatud agendid Eestis, Lätis ja Leedus. Meie 25 aasta pikkune töökogemus ja tulemustele orienteeritud meeskond kindlustab kliendile meeldiva koostöö ja oodatud tulemuse.

Meie teenused:

 • Sadamaeelarve koostamine laevaomanikule või tema esindajale.
 • Kaikoha broneerimine.
 • Lootsi ja vajadusel pukserite tellimine.
 • Laeva saabumise/lahkumisega seotud tolli-ja piiriületusprotseduuride korraldamine.
 • Laeva lastimise/lossimisega seotud info viivitamatu ja pidev jagamine seotud osapooltega.
 • Lastidokumentide vormistamine.
 • Laeva meeskonnavahetuse korraldamine sadamas ja reidil, mis sisaldab nii maismaa kui ka meretransporti ning vajadusel majutust.
 • Arstiabi korraldamine laevapere liikmetele.
 • Laeva varustamise organiseerimine nii proviandi kui ka tehnilise varustusega sadamas ja reidil.
 • Laevaremondi ja selleks vajalike teenuste organiseerimine. 

Milline on laevaagendi roll?

Laevaagent teeb läbi kõik vajalikud protseduurid asjaomastes sadamates või dokkides.

Mida laevaagent teeb?

Laevaagent on isik või ettevõte, kes vastutab saadetiste ja kaupade käitlemise eest kliendi üldistes huvides kogu maailma sadamates laevaomanike, juhtide ja vedajate nimel. Teie laevaagendina hangib CF&S Estonia AS kohaliku valuuta, võtab vastu posti ja leiab mehaanikud.

Varustame laevu ka toidu, vee ja muu vajalikuga.

Kus asuvad meie riigis teie sadamad?

Meie kliendid saavad meiega ühendust võtta kõikides suuremates Eesti sadamates, kus meil on esindused: Tallinnas, Kundas, Pärnus ja Paldiskis. Nii kulub klientide soovide täitmiseks vähem aega.

Kas ma pean teie piirkonnas tellima lootsi?

Jah, peate tellima lootsi.

Et lootsiteenuste kohta lisateavet saada, vaadake Eesti Loots AS-i veebilehte.

Mida teeb liinilaevaagent?

Liinilaevaagendid tegelevad saadetud kaupade müügi ja turundamisega, osutavad lisateenuseid, sh laevajuhtimine, kohalikule omavalitsusele ja sadamaadministratsioonile aru andmine, laevameeskondade vedamine ja konteinerite teekonna jälgimine. Liinilaevaagendid reserveerivad ka sadamas laeva jaoks koha.

Milles on laevaagendi ja ekspediitori erinevus?

Ekspediitor osutab tavaliselt neid teenuseid, mida laevaagent ei saa osutada. Laevaagent tegeleb ainult otseselt saadetise vedamisega seonduvaga. Tema töö algab laeva lastimisest ja lõpeb lossimisega. Ekspediitor aga teostab aga veo üle järelevalvet algusest lõpuni – uksest ukseni.

Milline on klaarimisagendi ja ekspediitori roll?

Klaarimisagent ja ekspediitor tegutsevad kauba omaniku ja transpordivahendi omaniku vahelise ühenduslülina. Nad tagavad veose sujuva liikumise ostjateni, sooritades mitmeid vajalikke toiminguid ja täites dokumente.

Mis eristab vedajat ekspediitorist?

Vedaja vastutab kaupade veo eest lastimissadamast lossimissadamasse, kasutades tellitud või oma laeva. Ekspediitor aga sõlmib lepingu ja otsib turult tegeliku vedaja.

Mis on agenditasu?

Agenditasu on laevaagendile makstav tasu, mille määrab kindlaks toll ametliku tariifi järgi või mille lepivad kokku asjaomased pooled.

Kuidas laevaagendid liigituvad?

Laevaagente on kolme liiki:

 • Liinilaevaagent

Tegeleb peamiselt liinivedude ja segalasti vedudega ja vastutab liinioperaatorile või laeva käitaja ees veoste tagamise eest. Selleks peab agent pidama regulaarselt ühendust kohalike laevandusettevõtjatega ning olema valmis andma teavet laevade sõidugraafikute, tasumäärade ja veotingimuste kohta. Agent võib pakkuda ka sisemaavedu, tollivormistust ja muid seotud teenuseid.

 • Sadamaagent

Vastutab sadamasse sisenemise korraldamise, selle üle järelevalve teostamise ja kõikide selle aspektide kooskõlastamise eest alates kaikoha ja teenuste reserveerimisest enne laeva saabumist kuni dokumentide täitmiseni pärast laeva sadamast lahkumist. Õiguslikult esindab laevaagent alati oma volitajat, st laeva omanikku, kuid tegelikus elus nimetab laevaagendi kas laeva omanik või prahtija. Viimane eeldab, et laevaagent kaitseb tema ärihuve. Veel üks põhjus on vajadus kaitsta prahtija ärisaladust.

 • Kaitseagent

Prahtija nimetatud agent, kes peab tagama, et ei teki huvide konflikti; prahtija ja laeva omaniku vahel tekkida võivate vaidlusküsimuste puhul peab kaitseagent säilitama täieliku erapooletuse. Mõnikord ei ole laeva omanik siiski rahul sellega, kuidas agent oma ülesandeid täidab. Siis peab laeva omanik nimetama kaitseagendi, kes kaitseb laeva omaniku huve.

Loe rohkem

Laevade agenteerimine

Hinnapäring
;