Estonia Latvia Lithuania Finland Poland Netherlands Kazakhstan Uzbekistan Germany Corporate

Laevade agenteerimine

Otsite asjatundlikku ja taskukohast mereveoteenust? Siis pöörduge CF&S-i poole.

CF&S Estonia AS on Eesti laevaagent, osutades mereveoteenuseid kogu maailmas. CF&S tegutseb paljudes sadamates, sealhulgas kõikides Balti riikide sadamates. Nii saame tõhusalt täita kõik teie soovid. Oma tervikliku teenusega lihtsustame teie jaoks veoprotsessi. Teenindame kõiki laevatüüpe: kuivlastilaevad, sõjalaevad, kruiisi- ja reisilaevad, väikesed jõelaevad, tankerid, jahid, ro-ro-laevad ja liinilaevad.

Laevaagent on mereveol esmatähtis. See on ettevõte või isik, kes vastutab kauba käitlemise eest sadamas. Sujuva kliendikogemuse tagamiseks kaitseb laevaagent kliendi üldisi huve laevaomanike, juhtide ja vedajate ees.

Lisaks vastutab laevaagent laevade klaarimise, kõikide vajalike dokumentide olemasolu ning laeva pööringuga seotud küsimuste eest. See aitab vältida olukorda, kus kliendil tekib kaupade vedamisel raskusi.

Meie pühendunud meeskonnal on pikaajaline kogemus logistika valdkonnas. Püüame alati teie vajadustele vastata ning pakkuda meeldivat veokogemust.

CF&S Estonia võimaldab teil tellida kõik mereveoteenused ühest kohast. Meiega koostööd tehes võite olla kindel, et teile pakutakse terviklikku, väga head ja taskukohast mereveoteenust. Just seetõttu on CF&S parim mereveopartner.

Milline on laevaagendi roll?

Laevaagent teeb läbi kõik vajalikud protseduurid asjaomastes sadamates või dokkides.

Mida laevaagent teeb?

Laevaagent on isik või ettevõte, kes vastutab saadetiste ja kaupade käitlemise eest kliendi üldistes huvides kogu maailma sadamates laevaomanike, juhtide ja vedajate nimel. Teie laevaagendina hangib CF&S Estonia AS kohaliku valuuta, võtab vastu posti ja leiab mehaanikud.

Varustame laevu ka toidu, vee ja muu vajalikuga.

Kus asuvad meie riigis teie sadamad?

Meie kliendid saavad meiega ühendust võtta kõikides suuremates Eesti sadamates, kus meil on esindused: Tallinnas, Kundas, Pärnus ja Paldiskis. Nii kulub klientide soovide täitmiseks vähem aega.

Kas ma pean teie piirkonnas tellima lootsi?

Jah, peate tellima lootsi.

Et lootsiteenuste kohta lisateavet saada, vaadake Eesti Loots AS-i veebilehte.

Mida teeb liinilaevaagent?

Liinilaevaagendid tegelevad saadetud kaupade müügi ja turundamisega, osutavad lisateenuseid, sh laevajuhtimine, kohalikule omavalitsusele ja sadamaadministratsioonile aru andmine, laevameeskondade vedamine ja konteinerite teekonna jälgimine. Liinilaevaagendid reserveerivad ka sadamas laeva jaoks koha.

Milles on laevaagendi ja ekspediitori erinevus?

Ekspediitor osutab tavaliselt neid teenuseid, mida laevaagent ei saa osutada. Laevaagent tegeleb ainult otseselt saadetise vedamisega seonduvaga. Tema töö algab laeva lastimisest ja lõpeb lossimisega. Ekspediitor aga teostab aga veo üle järelevalvet algusest lõpuni – uksest ukseni.

Milline on klaarimisagendi ja ekspediitori roll?

Klaarimisagent ja ekspediitor tegutsevad kauba omaniku ja transpordivahendi omaniku vahelise ühenduslülina. Nad tagavad veose sujuva liikumise ostjateni, sooritades mitmeid vajalikke toiminguid ja täites dokumente.

Mis eristab vedajat ekspediitorist?

Vedaja vastutab kaupade veo eest lastimissadamast lossimissadamasse, kasutades tellitud või oma laeva. Ekspediitor aga sõlmib lepingu ja otsib turult tegeliku vedaja.

Mis on agenditasu?

Agenditasu on laevaagendile makstav tasu, mille määrab kindlaks toll ametliku tariifi järgi või mille lepivad kokku asjaomased pooled.

Kuidas laevaagendid liigituvad?

Laevaagente on kolme liiki:

  • Liinilaevaagent

Tegeleb peamiselt liinivedude ja segalasti vedudega ja vastutab liinioperaatorile või laeva käitaja ees veoste tagamise eest. Selleks peab agent pidama regulaarselt ühendust kohalike laevandusettevõtjatega ning olema valmis andma teavet laevade sõidugraafikute, tasumäärade ja veotingimuste kohta. Agent võib pakkuda ka sisemaavedu, tollivormistust ja muid seotud teenuseid.

  • Sadamaagent

Vastutab sadamasse sisenemise korraldamise, selle üle järelevalve teostamise ja kõikide selle aspektide kooskõlastamise eest alates kaikoha ja teenuste reserveerimisest enne laeva saabumist kuni dokumentide täitmiseni pärast laeva sadamast lahkumist. Õiguslikult esindab laevaagent alati oma volitajat, st laeva omanikku, kuid tegelikus elus nimetab laevaagendi kas laeva omanik või prahtija. Viimane eeldab, et laevaagent kaitseb tema ärihuve. Veel üks põhjus on vajadus kaitsta prahtija ärisaladust.

  • Kaitseagent

Prahtija nimetatud agent, kes peab tagama, et ei teki huvide konflikti; prahtija ja laeva omaniku vahel tekkida võivate vaidlusküsimuste puhul peab kaitseagent säilitama täieliku erapooletuse. Mõnikord ei ole laeva omanik siiski rahul sellega, kuidas agent oma ülesandeid täidab. Siis peab laeva omanik nimetama kaitseagendi, kes kaitseb laeva omaniku huve.

Loe rohkem
Hinnapäring
Saada päring