Estonia Latvia Lithuania Finland Poland Netherlands Kazakhstan Uzbekistan Germany Corporate

Prahtimine

Lisaks muudele teenustele pakub CF&S Estonia ka prahtimisteenust. Pakume igat liiki laevade prahtimisteenuseid – reisi prahilepingust mereveolepingu ja tähtajalise prahilepinguni. Veame kuivlasti (sega- ja puistekaupu, puitu), aga ka nn projektkaupu ja vedelikke. See tähendab, et teil ei ole kaupade saatmisel mingeid piiranguid. CF&S Estonia kogemused võimaldavad meil vastata kõigile teie veovajadustele.

Prahileping on leping, millega laevaomanik rendib laeva kauba omanikule lasti veoks ühest sadamast teise või kindlaks ajavahemikuks. Lepingu sõlmimiseks tuleb tunda kaubaveoturgu, kasutatavaid laevatüüpe, laevandusseadusi ja spetsiifilist laevanduskeelt. Ärge muretsege, meil on teie jaoks lahendus. Meie prahtimisosakond teeb kogu töö teie eest ära. Võite olla kindel, et saate kõige konkurentsivõimelisema hinna ja parimate tingimustega prahikirja. Meie prahtimismaakleritel on vahetu juurdepääs kaubaveoturule ja nad suudavad teie veotingimused kiiresti täita.

Meil on teadmisi ja kogemusi 1000 kuni 100 000 tonni kaaluvate lastide veoga. Tihedad kontaktid paljude laevaomanikega võimaldavad meil vedada teie kaupu nii Euroopas (sealhulgas Kaspia merel ja jõgedel) kui mujal maailmas.

CF&S Estonia prahtimismaaklerid pakuvad teile sujuvat teenust. Meie töötajatel on valdkonnas aastatepikkune kogemus ning nad teenindavad teid pühendumusega. 

Kontakt

Andrei Konkov
laevamaakler
FICS
Andrei Konkov
Daimar Truija
müügidirektor
Daimar Truija

Mida tuleb teha, et prahilepingut saada?

Asi algab sellest, et kauba omanik võtab ühendust prahtimismaakleriga ja saadab talle hinnapäringu, milles on märgitud kauba nimetus ja kogus, lastimis- ja lossimissadam, veo kuupäevad, veose lastimise/lossimise kiirus. Seejärel otsib prahtimismaakler veoturult kauba omaniku ja kauba vajadustele vastava laeva.

Mis on prahileping?

Prahileping on laevaomaniku ja prahtija vahel sõlmitud kokkulepe. Sellega lubatakse kauba omanikul kasutada laeva oma lasti veoks.

Millist liiki prahilepinguid pakute?

CF&S ESTONIA AS pakub kõiki reisi prahilepingute ja tähtajaliste prahilepingutega hõlmatavaid teenuseid.

Mis on prahtimise puhul seisuaeg (laytime)?

Seisuaeg on kauba lastimiseks ja lossimiseks ettenähtud aeg. Kehtivas prahilepingus sätestatakse seisuaeg tundides, tonnidena päevas jne.

Mida tähendab prahtimise puhul laycan?

Laycan on lühend, mis tuleneb mõistetest laydays (kaipäevad) ja cancelling date (tühistamiskuupäev). See on ajavahemik, mille jooksul laevaomanik peab esitama prahtijale laeva lastimis/lossimisvalmiduse teate – st teate, et laev on saabunud sadamasse ja on lastimis/lossimisvalmis.

Mida tähendab dispondent owner ehk hetkel omaniku õigustes olija?

Isikut või ettevõtet, kes võtab laeva seaduslikult omanikult täielikult oma kontrolli alla.

Kuidas arvutatakse prahihindu?

Prahihinnad on iga reisi puhul erinevad. Iga reisi või tähtajalise prahilepingu hind arvutatakse eraldi.

Millist ülesannet täidab prahilepingu veokiri?

Sellel veokirjal on kolm ülesannet. See on kauba laevale vastuvõtu kviitung; kaupade omandiõigust kinnitav dokument ning veolepingut/prahilepingut tõendav dokument.

Mida tähendab mõiste reversible laytime ehk tasaarvelduse kaipäevad?

See on kauba lastimise ja lossimise aja arvutamise süsteem.

Mis põhjustab üleseisuaega (seisuaja ületamist)?

Enamasti on seisuaja ületamine seotud kaubasaatja/saaja või sadamaga. Üleseisuaega hakatakse arvestama, kui laeva ei suudeta kokkulepitud aja jooksul lastida/lossida.

Kuidas reisi prahilepingu eest tasuda tuleb?

Maksta saab mitut moodi: kas tonnide alusel või kindla veoraha ühekordse maksena. Tonnide alusel tasumisel peab kauba omanik maksma iga lastitud kauba tonni eest. Raskete veoste vedamisel kohaldatakse kindlat veoraha ühekordset makset.

Mille poolest erineb tähtajaline prahileping reisi prahilepingust?

Tähtajalise prahilepingu korral vastutab laeva tehnilise käitamise eest laevaomanik. Prahtija omalt poolt vastutab ärilise poole eest. Reisi prahilepingu puhul vastutab laevaomanik nii tehnilise kui ka ärilise poole eest.

Millal tuleb kaubaveo eest tasuda?

Tavaliselt tasutakse veo eest laeva saabumisel lossimissadamasse. Loomulikult võite kokku leppida ka teistsugused maksetingimused.

Loe rohkem
Hinnapäring
Saada päring