Estonia Latvia Lithuania Poland Netherlands Kazakhstan Germany Georgia Corporate

Prahtimine

 CF&S Estonia AS  pakub prahtimisteenust. Prahileping on leping, millega laevaomanik rendib laeva kauba omanikule lasti veoks ühest sadamast teise või kindlaks ajavahemikuks. See on keerukas toiming, kus tuleb tunda kaubaveoturgu, kasutatavaid laevatüüpe, laevandusseadusi ja spetsiifilist laevanduskeelt. Ärge muretsege, meil on teie jaoks lahendus. Meie laevamaaklerid teevad kogu töö teie eest ära. Võite olla kindel, et saate kõige konkurentsivõimelisema hinna ja parimate tingimustega prahilepingu. Meie maakleritel on väga suur laevaomanike võrgustik, mis võimaldab meil leida teile vajalik laev. 

CF&S Estonia AS-i kogemused võimaldavad meil rahuldada kõik teie veovajadused. Veame puiste-, tükikaupu ja ka vedelikke. 

Prahtimisteenused

  • Reisi prahileping ja tähtajaline prahileping; prahilepingute sõlmimine
  • Läbirääkimised laevaomanikega
  • Üleseisuaja (laadimiseks või lossimiseks ettenähtud aja ületamise) ja seisuaja arvutamine
  • Kahjunõuete lahendamine ja kliendi ärihuvide kaitse
  • Lasti ülevaatuse korraldamine

Suudame leida sobiva laeva ka väga suurte kauba koguste puhul, nt. alates 1000-st tonnist kuni 100 000 tonnini ja enamgi. 

Meie kontaktvõrgustik ning aastate pikkune kogmus võimaldab vedada teie kaupu nii Läänemerel, Vahemerel, kui mujal maailmas. 

Kontakt

Andrei Konkov
laevamaakler
FICS
Andrei Konkov
Daimar Truija
müügidirektor
Daimar Truija

Mida tuleb teha, et prahilepingut saada?

Asi algab sellest, et kauba omanik võtab ühendust prahtimismaakleriga ja saadab talle hinnapäringu, milles on märgitud kauba nimetus ja kogus, lastimis- ja lossimissadam, veo kuupäevad, veose lastimise/lossimise kiirus. Seejärel otsib prahtimismaakler veoturult kauba omaniku ja kauba vajadustele vastava laeva.

Mis on prahileping?

Prahileping on laevaomaniku ja prahtija vahel sõlmitud kokkulepe. Sellega lubatakse kauba omanikul kasutada laeva oma lasti veoks.

Millist liiki prahilepinguid pakute?

CF&S ESTONIA AS pakub kõiki reisi prahilepingute ja tähtajaliste prahilepingutega hõlmatavaid teenuseid.

Mis on prahtimise puhul seisuaeg (laytime)?

Seisuaeg on kauba lastimiseks ja lossimiseks ettenähtud aeg. Kehtivas prahilepingus sätestatakse seisuaeg tundides, tonnidena päevas jne.

Mida tähendab prahtimise puhul laycan?

Laycan on lühend, mis tuleneb mõistetest laydays (kaipäevad) ja cancelling date (tühistamiskuupäev). See on ajavahemik, mille jooksul laevaomanik peab esitama prahtijale laeva lastimis/lossimisvalmiduse teate – st teate, et laev on saabunud sadamasse ja on lastimis/lossimisvalmis.

Mida tähendab dispondent owner ehk hetkel omaniku õigustes olija?

Isikut või ettevõtet, kes võtab laeva seaduslikult omanikult täielikult oma kontrolli alla.

Kuidas arvutatakse prahihindu?

Prahihinnad on iga reisi puhul erinevad. Iga reisi või tähtajalise prahilepingu hind arvutatakse eraldi.

Millist ülesannet täidab prahilepingu veokiri?

Sellel veokirjal on kolm ülesannet. See on kauba laevale vastuvõtu kviitung; kaupade omandiõigust kinnitav dokument ning veolepingut/prahilepingut tõendav dokument.

Mida tähendab mõiste reversible laytime ehk tasaarvelduse kaipäevad?

See on kauba lastimise ja lossimise aja arvutamise süsteem.

Mis põhjustab üleseisuaega (seisuaja ületamist)?

Enamasti on seisuaja ületamine seotud kaubasaatja/saaja või sadamaga. Üleseisuaega hakatakse arvestama, kui laeva ei suudeta kokkulepitud aja jooksul lastida/lossida.

Kuidas reisi prahilepingu eest tasuda tuleb?

Maksta saab mitut moodi: kas tonnide alusel või kindla veoraha ühekordse maksena. Tonnide alusel tasumisel peab kauba omanik maksma iga lastitud kauba tonni eest. Raskete veoste vedamisel kohaldatakse kindlat veoraha ühekordset makset.

Mille poolest erineb tähtajaline prahileping reisi prahilepingust?

Tähtajalise prahilepingu korral vastutab laeva tehnilise käitamise eest laevaomanik. Prahtija omalt poolt vastutab ärilise poole eest. Reisi prahilepingu puhul vastutab laevaomanik nii tehnilise kui ka ärilise poole eest.

Millal tuleb kaubaveo eest tasuda?

Tavaliselt tasutakse veo eest laeva saabumisel lossimissadamasse. Loomulikult võite kokku leppida ka teistsugused maksetingimused.

Loe rohkem
Hinnapäring
;