Estonia Latvia Lithuania Poland Netherlands Kazakhstan Germany Georgia Corporate

Tolliteenused

CF&S pakub tollivormistust ja nõustamist ainult meie poolt transporditud kaupadele.

CF&S Estonia nõustab oma kliente tolliküsimustes.

Aitame teil järgida kõiki nii Euroopa Liidu kui ka siseriiklikust seadusandlusest tulenevaid reegleid kaupade eksportimisel ja importimisel.

CF&S Estonia AS on Eesti Maksu-ja Tolliameti poolt saanud volitatud ettevõtja (AEO) staatuse, mis annab tunnistust usaldusväärsest partnerist tolliga seotud toimingutes ning mitmeid tollialaseid soodustusi.

Kontakt

Debby Roi
Оsakonna juhataja
Debby Roi

Milline on tollikontrolli roll?

Tollikontroll jälgib kaupade liikumist riikide vahel kolmes etapis.

  • Tollideklaratsioonid: kõigi veetavate kaupade ja nende päritolu deklareerimine on kohustuslik.
  • Kaupade kontroll: see puudutab tolliagendi õigust kontrollida kauba deklaratsiooni.
  • Lõplik kontroll: selle toiminguga kontrollitakse vastavust kaubavahetuse eeskirjadele ja tollimaksude tasumist.

Mida teeb rahvusvaheline toll?

Rahvusvahelisel tollil on esmatähtis roll saadetiste reguleerimisel ja kontrollimisel. Toll kontrollib, kas saadetis on vastavalt asjaomase riiki eeskirjadele seaduslik.

Rahvusvaheline toll tunneb huvi ka selle vastu, kas kaubavahetuses järgitakse riigi maksuseadusi ja muid asjakohaseid nõudmisi.

Kas pakute tolliteenust?

Jah, teile pakutakse kõiki tolliteenuseid – lihtsatest kõige keerukamateni. Tahame vältida probleeme ning tagada tulemusliku ja kasuliku kogemuse.

Mida tähendab lõpetatud tollivormistus?

See tähendab, et tolliametnikud on läbi vaadanud kõik dokumendid ja kaup võib sadamast lahkuda.

Tollikontrolli liigid

  • Maismaatoll tegutseb riigipiiridel. Piiripunktides kontrollivad ametnikud, kas dokumentides loetletud kaubad on vastavuses sellega, mida tegelikult veetakse. Need kaubad on tavaliselt rasked või väga väärtuslikud või nõuavad kiiret lossimist.
  • Õhutoll. Õhutoll tegutseb rahvusvahelistes lennujaamades. Tolliametnikud jälgivad eksporditavaid ja imporditavaid kaupu.
  • Meretoll. Meretolli huvitavad riikide vahel meritsi veetavad veosed. Need kaubad on tavaliselt väga suured ja rasked. Tolliametnikud kontrollivad tollidokumente ja reguleerivad kaubavooge
Loe rohkem
Hinnapäring
;