Poland Estonia Latvia Lithuania Netherlands Kazakhstan Germany Georgia Corporate

Transport morski

Zapewniamy pełny zakres serwisu morskiego dla ładunków skonteneryzowanych i nieskonteneryzowanych:

Ogólny transport włączając dostawę ładunków objętościowych, luźnych oraz maszyn czy ponadgabarytów nie mieszczących się w obrysie kontenerów.

Czarter statków.

Spedycja ładunków w porcie, organizowanie oraz przeprowadzanie niezależnych inspekcji jakościowych czy ilościowych ładunków, odbiór ładunków z portu, składowanie i handling portowy, załadunek/rozładunek ze statku, przygotowanie dokumentów pod eksport/import.

Przygotowując wysyłki drogą morską zapewniamy klientowi najbardziej optymalną kosztowo dostawę z/do najodleglejszych zakątków świata.

Wiadomości

Sara Jędrasiewicz
manager frachtu morskiego i kolejowego
Sara Jędrasiewicz
Zapytanie ofertowe